İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Politika Notları

Ülkemizde uygulamaya konan ve konması planlanan eğitim politikalarına ilişkin Öncü Okul Yöneticileri Derneğinin görüşlerini içeren dokümanlardır. Bu dokümanlar Dernek üyelerimiz, uzmanlar ve meslektaşlarımızın görüşleri doğrultusunda kamuoyu yoklamaları ve çalıştaylar neticesinde hazırlanmaktadır. Politika notlarına görüşlerinizle katkıda bulunabilir, tartışmaya açmak istediğiniz konu başlıklarını bizimle paylaşabilirsiniz.

[email protected]


Okul Müdürlerinin Öğretmenlerin Performansını Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Görüşler
Politika Notları – 1
19.06.2016

Milli Eğitim Bakanlığının 15 Nisan 2015 tarihli Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 54 maddesine istinaden 15.06.2016 tarihli MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yazısı ile uygulamaya konulan Öğretmen Performans Değerlendirme uygulamasına ilişkin Öncü Okul Yöneticileri Derneği olarak görüşlerimiz aşağıdadır. Yazının Devamı >>


Milli Eğitim Bakanlığının Denetim Örgütlenmesinde Yapılan Güncel Değişikliklere İlişkin Görüşler
Politika Notları – 2
27.12.2016

02.12.2016 tarih ve 6764 Sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile MEB’in denetim yapılanmasında meydana getirilen değişikliklere ilişkin Öncü Okul Yöneticileri Derneği olarak görüşlerimize aşağıda yer verilmiştir. Yazının Devamı >>


Taslak Öğretim Programları Hakkında Görüşler
Politika Notları – 3
10.02.2017

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 13 Ocak 2017’de ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulan derslerin yenilenmiş öğretim programlarını askıya çıkardı. Taslak öğretim programları, etraflıca tartışılması amacıyla yaklaşık bir ay kadar askıda kalacak. Bu süre içinde uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, veliler ve öğrencilerden görüşlerini sunmaları beklenmektedir. Bu rapor, Öncü Okul Yöneticileri Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneğinin Taslak Öğretim Programları hakkında görüşlerini içermektedir. Bu görüşler, her iki derneğin takipçisi olan 100 bini aşkın eğitimciye, dernek iletişim kanalları kullanılarak dağıtılan ankete gelen yanıtlar ve 4 Şubat 2017 Cumartesi günü yapılan Taslak Öğretim Programları Çalıştayı’nda dile getirilen görüşlerin özetidir. Ankete verilen cevapların yüzdelik dağılımları ile dört açık uçlu soruya verilen yanıtlar, MEB TTK Başkanlığına gönderilen rapora eklenmiştir.  Yazının Devamı >>


Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Sistemi
Pilot Çalışmasına İlişkin Görüşler
Politika Notları – 4
27.11.2017

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 23 Ekim – 31 Ekim 2017 tarihleri arasında 12 ilde ve 132 okulda pilot çalışması  gerçekleştirilen Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemine ilişkin Öncü Okul Yöneticileri Derneği olarak görüşlerimizi kamuoyuyla ve ilgililerle paylaşmak isteriz. Yazının Devamı >>


Yeni Ulusal Sınavlara İlişkin Görüşler
Politika Notları – 5
03.12.2017

Türkiye, yeni eğitim-öğretim sezonuna sınav gündemiyle başladı. TEOG tartışmaları bitmeden YGS-LYS de potaya girdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 12 Ekim’de açıkladığı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’nin tartışmaları durulmadan MEB Bakanı İsmet Yılmaz da yine çok tartışılacak LKS (Liselere Kayıt Sistemi) adını verdiği yeni sınav sistemini açıkladı. Öncü Okul Yöneticileri olarak yenilenen ulusal sınavlara ilişkin  görüşlerimizi aşağıda belirtik. Yazının Devamı >>


Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu

Politika Notları – 6
29.04.2018

Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyası kapsamında İMÜ, İZÜ ve İVY İrfan Okulları işbirliği ile düzenlenen Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı, 29 Nisan 2018 Pazar Günü İZÜ Altunizade Yerleşkesinde yapılmıştır. Çalıştaya okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcileri ve sendika temsilcileri katılmıştır. Çalıştayda okul yöneticiliğinin meslekleşmesi konusu beş alt başlıkta tartışılmıştır: Yazının Devamı >>


İstanbul İlindeki Proje Okulu Olarak Belirlenen Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerine Yönetici Görevlendirilmesi Uygulamasına İlişkin Görüşler

Politika Notları – 7
10.05.2019

Türkiye’de maalesef birçok uzmanlık gibi genelde yöneticilik, özel de eğitim yöneticiliği, daha özelde ise okul yöneticiliği bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmemektedir. Bu yönetim sorunu sadece okula ait bir sorun da değildir. Türkiye’de yönetim el yordamıyla yürüyen, acemiliklerin kıra döke edinilen tecrübelerle aşıldığı bir manzara arz etmektedir. Türk eğitim sistemi okul yöneticilerinin omuzlarındadır ve bu iddiam çok da abartılı değildir. Ne var ki neredeyse hiçbiri yöneticiliğe, eğitim yöneticiliğine ve okul yöneticiliğine dair bir eğitim almadan göreve başlamış ve kendi çaba ve çevreleriyle işlerini nasıl yapacaklarını öğrenmişlerdir. Yazının Devamı >>


Türkiye’de Okul Tasarımı ve Estetiği: Tespitler, Eğilimler, İlkeler, Öneriler

Politika Notları – 8

28.06.2019

Bu Politika Notu, 27-28 Haziran 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilen Okul Tasarımı ve Estetiği ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansında (ISPC2019) hazırlanmıştır. Konferans süresince okul tasarımı ve estetiği üzerine yapılan tartışmalar çerçevesinde dile getirilen eğitim yapıları ile ilgili sorunlar, ihtiyaçlar ve eğilimler doğrultusunda öne çıkan görüşleri kapsamaktadır. Politika Notunun amacı, Türkiye’de eğitim yapılarının mimari nitelikleri, estetiği, güvenliği, erişilebilirliği, gelecek perspektifi bakımından durumu, öğrenme-öğretme süreçlerine uyumluluğu gibi değişkenler açısından değerlendirilmesi ile politika yapıcılara, uygulayıcılarına, araştırmacılara, yapı üretim süreçlerindeki aktörlere yönelik içerik geliştirmek ve üretilen içerikleri kamusallaştırmaktır. Yazının Devamı >>


20. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Çalıştayı: Tespitler ve Öneriler

Politika Notları – 9

29.11.2021

Bu metin, 1-3 Aralık 2021’de gerçekleştirilecek olan 20. Milli Eğitim Şurası’nın başarılı, verimli ve ülkemiz eğitim sistemi ve çocuklarımız için yararlı ve etkili kararların alınacağı bir toplantı olmasına katkı sunmak adına, 8 Ekim 2021’de yapılan çalıştay sonunda Dernek üyelerimizin görüşleri ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır.   Yazının Devamı >>


20. Milli Eğitim Şurası’nda Okul Yöneticiliği ile İlgili Kararlar

Politika Notları – 10

24.12.2021

1-3 Aralık 2021’de “eğitimde fırsat eşitliği”, “öğretmenlerin mesleki gelişimi” ve “mesleki eğitimin güçlendirilmesi” olmak üzere üç temayla gerçekleştirilen 20. Millî Eğitim Şûrası’nda toplam 128 karar alınmıştır. 20. MEŞ’te okul yöneticiliğini dolaylı olarak güçlendirecek 10 karar, mesleki gelişimi desteklemeye yönelik 7 karar ve okul yöneticiliğinin meslekleşmesine yönelik 9 karar olmak üzere toplam 26 kararın, okul yöneticiliği ile ilgili olduğu görülmüştür.  Yazının Devamı >>


31 Aralık 2021 Tarihli Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Hakkında Görüşler

Politika Notları – 11

03.01.2022

31 Aralık 2021 tarihinde TBMM’ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi öğretmenlerin ve eğitim camiasının beklentilerini karşılamamaktadır. Öğretmenliğin temel görev alanlarından biri olan okul yöneticiliği ve eğitim yöneticiliği alanlarında herhangi bir hüküm içermeyen Teklif, öğretmenlik mesleğini de oldukça yüzeysel bir kapsamda ele almıştır. Aday öğretmenlik süreci, öğretmenliğin kariyer basamakları ve ek göstergenin iyileştirilmesi başlıkları altında özetlenebilecek olan kanun teklifi kapsamının öğretmenlik türleri, öğretmenlik görevleri, öğretmenliğe geçiş, öğretmeliğin icrası, okul ve eğitim yöneticiliği alanlarında herhangi bir hüküm içermemektedir. Bazı düzenlemelerin yönetmelikle düzenleneceği belirtilse de kanun teklindeki kapsam yönetmeliklerin de yeterli olmayacağını göstermektedir.  Kanun Teklifi’nin bu haliyle yasalaşması zaman, emek ve inanç kaybına yol açacağından endişe edilmektedir. Yazının Devamı >>

%d blogcu bunu beğendi: