İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Doktora Tez Ödülleri

Prof. Dr. Aytaç Açıkalın
Eğitim Yönetimi Doktora Tez Ödülleri

Başvuru Tarihleri:

1 Aralık 2022- 31 Ocak 2023

Başvuru Formu

Amaç
Eğitim yönetimi alanında nitelikli bilimsel araştırmaları teşvik etmek, okul yönetici, öğretmen ve
araştırmacıların nitelikli çalışmalarının görünürlüğünü artırmak, eğitim yönetimi disiplinine özgü
yüksek nitelikli tez çalışmalarını desteklemek amaçlanmaktadır.

Kapsam
1 Ocak 2018-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye’de yerleşik üniversitelerde eğitim yönetimi alanında hazırlanmış ve tez savunma sınavında başarılı olmuş doktora tezlerinin katılabileceği bir yarışmadır.

Katılma Koşulları
● Eğitim ve okul yönetimi ile doğrudan ilişkili doktora tezleri aday olabilir.
● Fakülte, bölüm, anabilim dalı, bilim dalı ve program sınırlaması bulunmamaktadır.
● Bizzat kendisi başvuru yapan adayların tezleri değerlendirmeye alınır.
● Aynı araştırma tezi ile sadece bir kez başvurulabilir.
● Her yaştan araştırmacı aday olabilir.
2023 yılı ödülü için 01.01.2018-31.12.2022 tarihleri arasında tez savunma sınavında başarılı olmuş doktora tez çalışmaları aday olabilir.
● Türkiye’de ya da KKTC’de yerleşik bir üniversitede hazırlanmış ve başarılı olmuş tezler katılabilir.
● Türkçe ya da İngilizce yazılmış tezler başvurabilir.

Ödül Kategorileri
● Birincilik
● İkincilik
● Üçüncülük

Değerlendirme ve Seçim
Başvuran tüm tezler, üç aşamalı olarak değerlendirilir. Birinci aşamada adaylar başvuru koşulları esas alınarak biçimsel bakımdan incelenecektir. İkinci aşamada ön değerlendirme jürisi en fazla 15 tez seçecektir. İkinci aşamada asıl jüri ön elemeyi geçen en fazla 15 tez arasından ödüle layık
olanları seçecektir.

Ölçütler

Biçimsel Koşullar

● Başvuru koşullarına uygunluk

Ön Değerlendirme
● Benzerlik oranı
● Biçim ve düzen
● Alana özgülük
● Kavramsal yenilik
● Yöntemsel yenilik

Son Değerlendirme
● Güncellik
● Özgünlük
● Dil ve Anlatım
● Kavramsal Çerçeve
● Yöntem
● Bulgular
● Tartışma

Jüri (soyadına göre alfabetik)

 1. Prof. Dr. Bahri Aydın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 2. Prof. Dr. Ahmet Aypay, Anadolu Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Aydın Balyer, Yıldız Teknik Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Gazi Üniversitesi
 5. Prof. Dr. Münevver Çetin, Marmara Üniversitesi
 6. Doç. Dr. Sedat Gümüş, Hong Kong University of Education
 7. Prof. Dr. Engin Karadağ, Akdeniz Üniversitesi
 8. Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 9. Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, FSMVÜ
 10. Prof. Dr. Yaşar Kondakçı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 11. Prof. Dr. Murat Özdemir, Hacettepe Üniversitesi
 12. Doç. Dr. Nedim Özdemir, Ege Üniversitesi
 13. Prof. Dr. Niyazi Özer, İnönü Üniversitesi
 14. Prof. Dr. Mehmet Sincar, Gaziantep Üniversitesi
 15. Prof. Dr. Semiha Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi
 16. Prof. Dr. Selahattin Turan, Uludağ Üniversitesi
 17. Prof. Dr. Cemil Yücel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Başvuru Şekli
● Başvuru kaydı Öncü Okul Yöneticileri Derneği web sitesinden online olarak
gerçekleştirilecektir.
● Başvuru Formunu eksiksiz doldurulmalıdır.

Soru ve iletişim için

[email protected]  

%d blogcu bunu beğendi: