İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Okul Yöneticiliği Meslek Olsun

Kampanya Hedefi
Okul Yöneticiliği, 1739 Sayılı Kanunda Meslek Olarak Tanımlansın.
Kampanya Süresi
1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

Ülkemizde okul yöneticiliği kanunen bir meslek olarak tanımlanmamış, mesleki yeterlikler ve meslek etik ilkeleri belirlenmemiştir. Yükseköğretim kurumlarında okul yöneticiliğine yönelik ve uygulama ağırlıklı bir eğitim programı yoktur. Okul yöneticiliğinin gerektirdiği nitelikler ve iş zorluğu düşünüldüğünde, okul müdür ve yardımcıları uygun özlük haklarına sahip değildir.

Okullarda görev yapmakta olan uzman eğitimciler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda “öğretmen” olarak adlandırılmakta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ise eğitim öğretim sınıfında değerlendirilmektedir. Öğretmenlerden bazıları yine kanunda belirlenen yöntemler çerçevesinde ikincil bir görev olan “yöneticilik” görevini yerine getirmektedirler.

Ülkemizde okul yöneticiliğinin bir meslek olarak tanınmamış ve tanımlanmamış olması başta okul yöneticileri olmak üzere öğretmenleri, öğrencileri ve velileri olumsuz etkilemektedir. Okulların işletme yönetimi ve eğitimsel liderlik bakımından içinde bulunduğu boşluk eğitimin niteliğine olumsuz yansımaktadır. Okul yöneticileri, özlük hakları ve ücretleri öğretmenlerle aynı olduğu halde aşırı işyükü ve çok yüksek riskli bir sorumluluk altına girmektedirler. Neredeyse okulların bütün yükünü omuzlayan okul yöneticileri çok kısa zamanda yılgınlık ve tükenmişlik hissetmektedirler. İlk fırsatta görevi bırakma yollarını aramaktadırlar.

Oysa tarihi tecrübeler kadar bilimsel bulgular da yönetimin uzmanlık alanı olduğunu, okul yöneticiliğinin de kendine özgü koşulları olduğundan özel yetkinlikler gerektirdiğini ısrarla vurgulamaktadır. Okul yönetimi alanında bilgi, beceri ve tutumları geliştiren bir eğitim alan okul yöneticilerinin, karşı karşıya kaldıkları sorunlarla daha kolay baş edebildiği görülmekte, okul toplumunu ortak bir vizyonda buluşturabilmektedir. Diğer taraftan yüklendiği görevin işyükü ve riski ile orantılı özlük hakkına ve ücrete sahip olanlar işlerine daha bağlı olmaktadırlar.

Gelişmiş ülkelerden birçoğu öğretmenliği esas almakla birlikte eğitim ve okul yöneticiliği görevinin öğretmenlik niteliklerine ek farklı nitelikler gerektirdiğini kabul etmiş, okul yöneticiliği meslek tanımını yapmış, mesleki yeterlilikleri standartlaştırmış ve mesleği icra edenlerin bağlı kalması gereken mesleki etik ilkeleri belirlemiştir. Böylece okul ve eğitim yöneticiliği görevine talip olan kişiler, mesleğe intisap etmeden önce hangi özel niteliklere haiz olmaları, ne tür bir eğitimden geçmeleri gerektiği ve hangi etik ilkeler çerçevesinde bu mesleği icra edeceklerini önceden bilerek alana yönelmektedirler.

Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından başlatılan “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyası okul yöneticiliğinin, kurum yönetimi ve eğitim liderliği alanlarına ilişkin gerektirdiği özel yetkinliklere, iş zorluğu ve uzun çalışma sürelerine uygun adil özlük haklarına ve topluma etkisi bakımından hak ettiği itibara kavuşmasını sağlamak amacıyla başlatılmıştır.

“Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyasının nihai hedefi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda okul yöneticiliğinin de öğretmenlik gibi bir meslek olarak tanımlanmasını sağlamaktır.

Kampanya Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Change.Org aracılığı ile Kampanyaya imza ile destek olmak için tıklayınız.


Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı hakkında bilgi almak ve katılmak için tıklayınız.

29 Nisan 2018 Pazar, İstanbul


Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Paneli hakkında bilgi almak ve katılmak için tıklayınız.

27 Haziran 2018 Çarşamba, Ankara


Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Anketini doldurmak için tıklayınız.

Okul Yöneticiliği Meslek Olsun Kampanyası Anket Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: