İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye Okul Yöneticileri Raporu

Öncü Okul Yöneticileri Derneği’nin önemli çalışmalarından biri de Türkiye Okul Yöneticileri Raporudur. Türkiye’de okul yöneticiliği mesleğini güçlendirecek bir ekosistemin oluşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla okul yöneticiliğinin sosyal, mesleki, politik, yasal, bürokratik ve ekonomik görünümünün fotoğrafını çekmek, sahadan elde ettiği verileri bilimsel değerlendirmeler çerçevesinde analiz etmek, politika yapıcılara, meslektaşlarımıza ve mesleğe intisap etmeyi düşünen adaylara yol açmak ve bu yolla mesleğin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, Dernek üyelerimizin özverili katkıları, geribildirimleri ve destekleriyle bu raporlar hazırlamıştır.

Okul Yöneticileri Raporu – 2020

Türkiye Okul Yöneticileri Raporu (TOYR), Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından okul yöneticiliği mesleğinin ve okul yöneticilerinin durumunu betimlemek amacıyla hazırlanmıştır. İlki 2019’da ‘Türkiye Okul Yöneticileri Raporu 2019’ adıyla yayımlanmıştır. TOYR 2020, Türkiye’de okul yöneticiliği mesleği ve okul yöneticilerinin durumunu, okul yöneticilerinin perspektifinden ele almaktadır. Rapor, dünyada ve Türkiye’de 2019 yılı boyunca yaşanan sosyal, ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de okul yöneticiliğinin değişim ve gelişim sürecini özetleyen bir bölümle başlamaktadır. Rapordaki veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş bir anket aracılığıyla Türkiye genelinde 21 farklı şehirden 330 okul yöneticisi ve yönetici yardımcısından toplanmıştır. Anket, Demografik Bilgiler, Günlük ve Sosyal Yaşam, Meslek Algısı ve Yetkinlikler ve 2019 Yılı Eğitim Politikaları ve Uygulamaları olmak üzere dört bölümden, 99 sorudan ve 180 maddeden oluşmaktadır. Bulgular ve sonuçlar, farklı alanlardan dört uzman tarafından analiz edilmiş ve bu analizler de bağımsız değerlendirmeler olarak rapora eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticiliği, Meslekleşme, Okul yöneticileri, Okul müdürleri, Müdür yardımcıları, Eğitim politikaları, Günlük ve sosyal yaşam, Meslek algısı, Mesleki yeterlilikler.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Turkey School Principals Report – 2020

Turkey School Principals Report (TSPR), prepared and pubished by The Leading School Principlas Society, aims to describe the situation of the profession of school administration and school principals. First report was published in 2019.

TSPR addresses the status of the profession of the school administration and school principals in Turkey from the perspective of school principals. Based on the social, economic, and political developments in the world and Turkey during 2019, the report starts with the chapter outlining the context and progress of change and development of the school leadership in Turkey. Through a questionnaire developed by the researchers, the data in the report were collected from 330 school principals and assistant principals from 21 different cities in Turkey. Including 99 questions and 180 items, the survey consists of four sections: Demographic Information, Daily and Social Life, Professional Perception and Competencies, and Education Policies and Practices in 2019. The findings and results were analyzed by four experts from different fields. These analyzes were attached in the report as independent evaluations.

Keywords: School management, profession, school administration, school principals, assistant principals, education policies, daily and social life, perception of the profession, professional competencies.

Click to download the full report.

Türkiye Okul Yöneticileri Raporu – 2019

Bu raporun amacı Türkiye’de okul yöneticiliği mesleğine ilişkin yasal, sosyal, ekonomik, politik ve profesyonel durumu, sorunlar, gelişmeler, eğilimler ve beklentiler doğrultusunda analiz etmektir. Raporun girişinde dünyada okul yöneticiliği alanındaki gelişmeler özetlenmiş, Türkiye’de okul yöneticiliğinin yasal durumu açıklanmış, okul yöneticiliğinin karşı karşıya olduğu engeller ve meydan okumalar özetlenmiştir. Raporda 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde okul yöneticiliğine ilişkin tespit ve hedefler değerlendirilmiştir. Rapor okul yöneticiliğinin bir uzmanlık alanı olarak sosyal ve yasal zemine kavuşmasına yönelik önerilerle sona ermiştir.

Anahtar kelimeler: okul yöneticiliği, meslekleşme, 2023 eğitim vizyonu

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: