İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yöneticilik Atölyeleri

YonAt

Yöneticilik Atölyeleri Okuluma Ne Sağlar?

Eğitim kurumunuzdaki yöneticilerin mesleki yetkinliklerini geliştirerek kurumunuzun rekabet kapasitesini artırır.

Yöneticilik Atölyeleri Kimlere Uygundur?
 • Okul Yöneticileri
 • Müdür Yardımcıları
 • Zümre/Bölüm/Birim Başkanları
 • Akademik/İdari Koordinatörler
Yöneticilik Atölyelerinde Hangi Yöntem Kullanılır?

Yöneticilik Atölyeleri probleme dayalı ve uygulama ağırlıklı eğitimlerdir. Eğitimler, katılımcıların gerçek hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunlardan yola çıkan, çözüm odaklı ve etkileşimli yaşantılardan oluşur.

Yöneticilik Atölyelerini Kimler Sunar? 

Akademik yetkinliği, uygulama deneyimi ve yetişkin eğitimi uzmanlığı olan eğitimciler tarafından sunulmaktadır.

Yöneticilik Atölyeleri Ne Tür Eğitimleri Kapsar? 

Yöneticilik Atölyeleri eğitim kurumu yöneticilerinin sahip olmaları gereken altı yetkinlik boyutuna odaklanmaktadır:

(1) İnsan Yönetimi,

(2) Kurum Yönetimi,

(3) Dış Dünya,

(4) Etkili İletişim,

(5) Eğitim Yönetimi Ve

(6) Temel Yöneticilik Becerileri

Yöneticilik Atölyeleri Ne Kadar Sürer?

Yöneticilik Atölyeleri modüler yapıdadır. Atölye modülleri her biri 90 dakikalık iki oturum olarak uygulanmaktadır. Hangi eğitimin/eğitimlerin talep edildiğine bağlı olarak eğitim süreleri belirlenmektedir.

Yöneticilik Atölyeleri Nasıl Ücretlendirilir?

Yöneticilik Atölyeleri ücretleri, eğitim temasına, modülüne ve süresine göre değişiklik göstermektedir. Eğitimler, ağırlıklı olarak özel eğitim kurumlarını ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş ve uygulama sırasında kazanılan becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Temalar altında yer verilen başlıklardan biri ya da birkaçı tercih edilebilir.


 1. Tema: İnsan Yönetimi (5 Atölye)

Eğitim kurumlarında çekirdek süreçleri öğretmenler yürütür. Okul yöneticileri, öğretmenlerin öğrenme öğretme süreçlerini etkin, verimli, huzurlu ve nitelikli sürdürebilmeleri için onlara destek olmalıdır.

 • Öğretmene Mentorlük-Koçluk
 • Öğretmen Performansını Değerlendirme
 • Kendi Kendine ve Kurumsal Profesyonel Gelişme Sistemleri
 • Motivasyon ve Kurumsal Bağlılık
 • Eğitim Kurumunda Etik

 1. Tema: Kurum Yönetimi (10 Atölye)

Bir örgüt olarak eğitim kurumunu ayrıştıran özellikler bilinmeden eğitim kurumlarının örgüt iklimi anlaşılamaz. İnsanı yetiştiren, çocuğa hizmet veren ve geleceğe dönük bir örgütün yapısı nasıl olmalı, okullar nasıl işletilmelidir?

 • Etkili Kurum Kültürü Oluşturma
 • Ortak Vizyon Oluşturma
 • SWOT Analizi ve Strateji Geliştirme
 • Bir İşletme Olarak Eğitim Kurumlarının Yönetimi
 • İnsan Kaynağı Planlamaması ve Yönetimi
 • Mülakat Becerileri ve Öğretmen Seçimi
 • Kıyaslama (Benchmarking)
 • Yönetici Asistanlığı Eğitimi
 • Zümre/Bölüm Başkanlığı
 • Okulda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 1. Tema: Dış Dünya (5 Atölye)

Eğitim kurumlarının rekabet ettiği dünyada trendler ve mezunları bekleyen koşullar sürekli değişiyor. Veli ve öğrenciler eğitim kurumlarından daha fazlasını bekliyor.

 • Proje Geliştirme ve Uygulama
 • STEM
 • Uluslararası Akreditasyon
 • Uluslararası Kalite Sitemleri
 • Ulusal ve Uluslararası Mevzuat

 1. Tema: Etkili İletişim (6 Atölye)

Eğitim kurumu yöneticilerinin temel yetkinliği empati, güçlü iletişim, etkin dinleme ve kendini etkili ifade edebilme becerisidir.

 • İletişim ve Güven
 • Okul, Veli, Çevre, Toplum İlişkileri
 • Sosyal Medya Kullanımı
 • Etkili Sunum Yapma
 • Yaratıcı Drama
 • Kurumsal İmaj, Algı ve İtibar Yönetimi

 1. Tema: Eğitim Yönetimi (10 Atölye)

21. yüzyıl öğrenme yaklaşım ve yöntemlerinin çağdaş okullarda etkili bir biçimde uygulanabilmesi okul yöneticilerinin konuya ilişkin bilgi, beceri ve tutumlarına bağlıdır.

 • Çağdaş Öğrenme-Öğretme Yaklaşım ve Süreçleri
 • Alternatif Öğretim Yöntemleri
 • İnsan ve Eğitimine Yönelik Farklı Yaklaşımlar
 • Yeni Nesil Çocuk, Ergen ve Yetişkin Öğrenmesi
 • Otantik, Çok Boyutlu, Süreç Odaklı ve Bireysel Ölçme-Değerlendirme Yönetimi
 • Rehberlik ve Öğrenci Hizmetleri Yönetimi
 • Sosyal Etkinliklerin ve Çalışma Ekiplerinin Yönetimi
 • Özel Eğitim, Destek Odaları, Üstün Yetenekliler ve Bireyselleştirilmiş Öğretim
 • Çağdaş Öğrenme Ortamları ve Gereçleri Dizaynı
 • Akademik Başarı: Tanımlama, İzleme ve Değerlendirme

 1. Tema: Temel Yöneticilik Becerileri (9 Atölye)

Her yöneticinin sahip olması gereken çekirdek becerilerinde yetkin olamayan yöneticiler, kendilerine, çalışanlarına ve kurumlarına zararlar verirler.

 • Veriye Dayalı Karar Alma
 • Toplantı, Zaman ve Doküman Yönetimi
 • Değişim Çatışma ve Kriz Yönetimi
 • Stres ve Öfke Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Teknoloji Liderliği
 • Yöneticiler İçin Felsefe
 • Takım Oluşturma ve Takım Liderliği
 • Maki Gami ile Süreç Analizi

Yöneticilik Atölyeleri Kadrosu

Prof. Selahattin Turan / Akademisyen – İletişim ve Özgeçmiş

Prof. Dr. Bahri Aydın / Akademisyen – İletişim ve Özgeçmiş

Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş / Akademisyen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üsküdar, İstanbul – İletişim ve Özgeçmiş

Dr. Ertan Görgü / Akademisyen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, İstanbul – İletişim ve Özgeçmiş

Dr. Murat Bülbül / Akademisyen – İletişim ve Özgeçmiş

Dr. Sinan Köseoğlu / Organizasyonel Gelişim Müdürü – İletişim ve Özgeçmiş

Dr. Serkan Demir / Akademisyen – İletişim ve Özgeçmiş

Dr. Feyza Yılmaz  / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı,  Özel Kuzey Yıldızı Okulları, Samsun – İletişim ve Özgeçmiş

Dr. İsmail Tonbuloğlu / Akademisyen, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul – İletişim ve Özgeçmiş

Muhammet Yılmaz / Öğretmen – İletişim ve Özgeçmiş

Sema Durmuş / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı – İletişim ve Özgeçmiş

Metin Bayrak / Eğitmen – İletişim ve Özgeçmiş

Numan Ayverdi / Maarif Müfettişi, MEB, Üsküdar, İstanbul – İletişim ve Özgeçmiş

Yunus Emre Karahan / Eğitmen, Ataşehir, İstanbul –İletişim ve Özgeçmiş

Çetin Yıldız / Okul Müdürü, Bağlarbaşı Mesleki ve  Teknik Anadolu Lisesi, Üsküdar, İstanbul – İletişim ve Özgeçmiş

Semiha Altındağ  / Öğretmen, Kabataş Anadolu Lisesi, Beşiktaş, İstanbul –  İletişim ve Özgeçmiş

İbrahim Duran / Eğitim Yöneticisi, Başakşehir, İstanbul –İletişim ve Özgeçmiş

Abdullah Özkan / Okul Müdürü, Doğru Cevap Eğitim Kurumları, Ümraniye, İstanbul – İletişim ve Özgeçmiş


Yöneticilik Atölyeleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile yürütülmektedir.

Yöneticilik Atölyeleri Kitapçığını Pdf formatında indirmek için tıklayınız..>>

İletişim

e-posta: [email protected]
Telefon ve Fax: 0 216 342 83 83
Gsm: 0 505 019 70 59

%d blogcu bunu beğendi: