İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hakkımızda

Öncü Okul Yöneticileri Derneği

Çocukların duygusal, zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimi mutlu ve etkili bir okul yaşantısından geçmektedir. Bunu sağlayacak baş aktörler okul yöneticileridir. Öncü Okul Yöneticileri Derneği bu bilinçle kurulmuş, okul yöneticiliği mesleğini ve meslek mensuplarını temsil eden sivil bir platformdur.

Öncü Okul Yöneticileri Derneğinin İlkeleri

Öncü Okul Yöneticileri Derneği meslektaş etkileşimini, profesyonel gelişme ve meslek bilincinin oluşması bakımından temel ilke olarak benimsemektedir. Öncü Okul Yöneticileri Derneği,

 1. İnsan odaklıdır.
 2. Erdemlidir.
 3. Öğrenci gelişimini önceler.
 4. Sürekli gelişmeyi esas alır.
 5. Ayrımcılık yapmaz.
 6. Bilimsel bilgiye dayanır.
 7. Paylaşımcıdır.
 8. Şeffaftır.
 9. Katılımcı bir yönetimi benimser.

Öncü Okul Yöneticileri Derneğinin Amacı

Her okulu, bütün öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel potansiyellerini en üst düzeyde geliştirebildikleri bir ortama kavuşturmak için

 1. okul yöneticiliği meslek bilincini güçlendirmek,
 2. okul yöneticileri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim platformu kurmak,
 3. okul yöneticiliği mesleğinin kamuoyundaki görünürlüğünü ve etkililiğini artırmak,
 4. okul yöneticilerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Öncü Okul Yöneticileri Derneğinin Çalışma Alanları

 1. Üniversitelerle işbirliği halinde okul yöneticilerinin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak, ihtiyaç odaklı ve uygulamalı sertifikalı eğitimler düzenlemek,
 2. Doğa sporları ve kültür gezileri gibi sosyal etkinliklerle meslektaş etkileşimini artırmak,
 3. Mesleki gelişime ve okullarımıza doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak projeler geliştirmek,
 4. Süreli ve süresiz yayınlar ve araştırmalar ile meslek bilincini geliştirmek, yaşamboyu öğrenme kültürünü yaygınlaşmak ve kamuoyunu farkındalığını artırmak,
 5. Üstlendiğimiz sorumluluğu kolaylaştıracak ve zevkli hale getirecek süreçleri birlikte planlamak arzusundadır.

Öncü Okul Yöneticileri Derneğinin Öncelikleri

 1. Okul yöneticiliği meslek standartlarını ve etik ilkelerini belirlemeyi,
 2. Etkin, ulaşılabilir ve sürdürülebilir mesleki gelişim modeli geliştirmeyi,
 3. Okul geliştirme programları hazırlamayı,
 4. Okul yöneticileri arasında bilgi, tecrübe ve değer paylaşım ağı kurmayı,
 5. Okul yöneticilerinin özlük haklarını geliştirmeyi önceleyecektir.

Öncü Okul Yöneticileri Tüzüğü

%d blogcu bunu beğendi: