İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kendi Kendine Öğrenme Merkezi

Kendi Kendine Öğrenme, okul yöneticilerine kendi kendilerine öğrenme olanaklarını sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla okul yöneticiliği mesleğinin gerektirdiği yeterliklere katkı sağlayacağı düşünülen kitap, rapor, tez, makale, film vb yararlı malzemelerin; konferans, sempozyum, çalıştay, kongre gibi etkinliklerin tanıtıldığı ve paylaşıldığı bir platformdur. Okul yöneticilerine katkı sağlayacağını düşündüğünüz kitap, tez, rapor, makale, film önerilerinizi; duyurmak istediğiniz bilimsel toplantıları ve etkinlikleri kısa tanıtım metinleri ile birlikte bizimle paylaşabilirsiniz.

[email protected]

Kitap (50)

Türkiye’de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği Ayrıntılar >>

İstanbul’un 100 Okulu Ayrıntılar >>

Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak Ayrıntılar >>

Eğitim Süreci Ayrıntılar >>

Batı’da Devlet ve Çocuk Ayrıntılar >>

Okulumuz, Resmi İdeolojimiz ve Politikaya Övgü Ayrıntılar >>

Eğitimde Bireysel Farklılıklar Ayrıntılar >>

Okul ve Toplum Ayrıntılar >>

21.yy. Okullar İçin Kıyaslayarak Öğrenme Ayrıntılar >>

Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği Ayrıntılar >>

Türkiye’de Eğitim Politikaları Ayrıntılar >>

Okulsuz Toplum Ayrıntılar >>

Eğitim Üzerine Ayrıntılar >>

Örgütler ve Yapıları Ayrıntılar >>

Eğitim Üzerine Ayrıntılar >>

Liderlik Kuram ve Uygulama Ayrıntılar >>

Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri Ayrıntılar >>

Denetim ve Öğretimsel Liderlik Ayrıntılar >>

Eğitim Yönetimi Teori, Araştırma ve Uygulama Ayrıntılar >>

Okul – Çevre İlişkileri Ayrıntılar >>

Çatışma Yönetimi Ayrıntılar >>

Eylem Araştırması El Kitabı Ayrıntılar >>

Takım Oyunu Ayrıntılar >>

Örgüt Kültürü Ayrıntılar >>

Paradigmalar Savaşı ve Beşinci Dalga  Ayrıntılar >>

Dünyada Mentorluk Uygulamaları  Ayrıntılar >>

Mentorluk Ayrıntılar >>

Eğitimde Mentorluk Ayrıntılar >>

Öğretmen ve Yönetici Yetiştirmede Mentorluk Ayrıntılar >>

Bir Anlam Köprüsü İnşa Etme Aracı Olarak Okullarda Etkili İletişim Ayrıntılar >>

İnsan Odaklı Proje Yönetimi Ayrıntılar >>

Proje Yönetimi Ayrıntılar >>

Okul Merkezli Yönetim Ayrıntılar >>

Eğitim ve Toplum Eğitim Sosyolojisinde Sorunlar ve Açıklamalar Ayrıntılar >>

Okul Müdürü Ayrıntılar >>

Etkili Okul Yöneticilerinin 10 Özelliği Ayrıntılar >>

Yönetimin Pin Kodu Ayrıntılar >>

Kuramdan Uygulamaya Okul Yönetimi Ayrıntılar >>

Veriye Dayalı Yönetim Ayrıntılar >>

Eğitimin Pin Kodu Ayrıntılar >>

Empowering Multiculturalism and Peacebuilding in Schools Ayrıntılar >>

School Leadership for Refugees’ Education Ayrıntılar >>

Eğitim Yönetiminde Araştırma Ayrıntılar >>

Eğitim Hukuku Ayrıntılar >>

Yeni Nesil Okul Ayrıntılar >>

Öğrenme Liderliği Ayrıntılar >>

Başımız İcat Çıkaran Çocuklar ve Gençler Ayrıntılar >>

Araştıran Okul Ayrıntılar >>

Fark Yaratan Eğitim Uygulama Örnekleri Ayrıntılar >>

Fark Yaratan Eğitim Okul Müdürleri Ayrıntılar >>


Sempozyum

VIII. Ulusal Öğretmenim Sempzoyumu, Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği Ayrıntılar >>


Film

Deney / Das Experiment, (2001) Ayrıntılar >>


Makale

İhsan YİĞİT, (2015), Psikolojik Sözleşme ve İş Tatmini İlişkisi: İstanbul Avrupa Yakası Endüstri Meslek Lisesi Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma. Ayrıntılar >>


Özden, M. Y., Şimşek, H. (1998). Davranışçılıktan Oluşturmacılığa: “Öğrenme” Paradigmasının Dönüşümü ve Türk Eğitimi. ss. 71-82. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Ayrıntılar >>


Özge,H. Şirin, K. Gülay D.( 2010). Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Standartlarına İlişkin Öğretmen, Yönetici ve Denetmenlerin Görüşleri. Educational Administration: Theory and Practice 2010, Vol. 16, Issue 4, pp: 537-577 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 16, Sayı 4, ss: 537-577 Ayrıntılar >>


Köksal B. (2011). Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri ve Teknoloji Koordinatörlüğü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory & Practice – 11(1). Kış/Winter. 199-213 © Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Ayrıntılar >>


Hüseyin B.(2010). Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi Yönetim Bilişim Sistemleri Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Ayrıntılar >>


Mehmet I. (2015) İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin, Yöneticilerinin “Teknoloji Liderliği” Düzeylerine İlişkin Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması Ve Ekonomisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ayrıntılar >>

%d blogcu bunu beğendi: