İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Üyelik

Değerli meslektaşımız, 

Sizi, Türkiye’nin tek ve prestijli okul yöneticileri derneğine üye olmaya ve okul yöneticiliği mesleğinin güçlenmesine katkı vermeye davet ediyoruz. 

Kimler Üye Olabilir? 

Üyelik için hiçbir ön koşul bulunmamaktadır. Okul yöneticisi olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Eğitime, okula, okul yönetimine ilgi duyan bütün vatandaşlar, öğretmenler, müdür yardımcıları, okul müdürleri, eğitim yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve tüzel kişilikler derneğe üye olabilirler. 

Neden Üye Olmalıyım?

 • Okul yöneticilerinin görünürlüğünü artırmak,
 • Okul yöneticilerini güçlendirmek,
 • Okul yönetiminin niteliğini artırmak,
 • Okul yöneticisi adaylarını teşvik etmek,
 • Okul yöneticilerine ait güçlü bir meslektaş ağı kurmak ve
 • Okul yöneticilerinin taleplerini güçlü bir biçimde gündeme getirmek için…  

Üyelik Bana Ne Tür Haklar Sağlar?

Öncü Okul Yöneticileri Derneği üyeleri, Dernek Tüzüğü’nde yer alan haklar yanında aşağıdaki olanaklardan yararlanırlar:

 1. Türkiye’de ve dünyada seçkin bir eğitim liderleri topluluğuna dahil olmak,
 2. Dernek Genel Kurul Whatsapp grubuna dahil olmak,
 3. Dernek rozetine sahip olmak,
 4. Dernek tarafından açılan ve yürütülen eğitim ve etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli yararlanmak,
 5. Dernek tarafından düzenlenen Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına (ISPC2023) katılım ücreti ödemeden katılmak,
 6. Dernek tarafından yayınlanan Alanyazın ve Okul Yönetimi hakemli dergilerinde öncelikli ve ücretsiz bilimsel makale yayımlamak,
 7. Dernek tarafından Çuvaldız markası altında yayımlanan e kitaplara ücretsiz sahip olmak,
 8. Dernek tarafından Çuvaldız markası altında yayımlanan basılı kitaplara indirimli sahip olmak,
 9. Dernek tarafından yürütülen yerel, ulusal ya da uluslararası projelerde yer almak,
 10. Derneğin işbirliği yaptığı kurumların sunduğu promosyon, indirim, ve diğer muhtemele olanaklardan yararlanmak.

Üyelik Bana Ne Tür Sorumluluklar Yükler?

Öncü Okul Yöneticileri Derneği üyeleri, Dernek Tüzüğü’nde yer alan görev ve sorumluluklar yanında aşağıdaki sorumlulukları da üstlenmiş olurlar:

 1. Derneği, misyonu ve ilkeleri ile uyumlu olarak temsil etmek,
 2. Dernek etkinliklerine yılda en az bir kez katılmak,
 3. Dernek etkinliklerini bölgesinde, kurumunda, çevresinde duyurmak,
 4. Dernek çalışmalarına görüş, öneri, eleştirileri ile katkı sunmak,
 5. Dernek çalışmalarına gerektiğinde gönüllü olarak katkı vermek.

 

ÖNCÜ OKUL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

Tüzüğünde Üyelikle İlgili Maddeler

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik Aidatı

Madde 12

Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 TL, aylık olarak da 50 TL aidat alınır. Tüzel kişilikler üye olduğu takdirde bu aidatın iki katını öderler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.


Derneğimizin tüzüğünde belirtilen üye giriş ücreti 250TL ve aylık aidat 50TL’dir. Üye giriş aidatını defaten, yıllık üyelik aidatinı ise en fazla iki taksit (2*300 tl) şeklinde derneğimizin aşağıdaki hesaplarından birine yapabilirsiniz. Aidatlarını ödemeyen üyeler üyelik haklarından yararlanamazlar. 
Aşağıdaki belgeleri bize e posta ile ulaştırdıktan sonra üyeliğiniz aktif hale getirilecektir.
1- Üye Kayıt Formu (Fotoğraflı, İmzalı)  – indirmek için tıklayınız.
2- Üye Etik Sözleşmesi (İmzalı) – indirmek için tıklayınız.
3- Kısa Biyografi – örnek biyografi
4- Profil Fotoğrafı
5- Üyelik Giriş Aidatı Ödeme Dekontu


Dernek üyelik aidatınızı ödemek için;

Üyelik aidatları ve bağışlarınızı Havale / EFT ile yapabilmek için banka hesap numaralarımız aşağıdadır. Lütfen yatırdığınız ücretin aidat ya da bağış olduğunu belirtiniz.

Dernek giriş aidatı: 250 tl 

Aylık üyelik aidatı: 50 tl 

6 Aylık üyelik aidatı: 300 tl

Yıllık üyelik aidatı: 600 tl 

Türkiye İş Bankası / Çamlıca Şubesi
Öncü Okul Yöneticileri Derneği
TL           : TR59 0006 4000 0011 1810 5424 56


Kuveytturk Katılım Bankası / Bulgurlu Şubesi
Öncü Okul Yöneticileri Derneği

TL           : TR46 0020 5000 0940 3877 2000 01
USD       : TR62 0020 5000 0940 3877 2001 01
EURO    : TR35 0020 5000 0940 3877 2001 02


Öncü Okul Yöneticileri Derneğine üyelik ön başvuru formumu doldurunuz.

Öncü Okul Yöneticileri Derneği iletişim grubuna üye olmak için formu doldurunuz.

İletişim grubuna üye olanlar Dernek eposta grubuna eklenirler ve haftada bir kez dernek faaliyetleri hakkında eposta alırlar.

KVKK Aydınlatma Metni

 

%d blogcu bunu beğendi: