İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi

1. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Toplantısı

Tarih:

28 Haziran 2019, 11.00-12.00

Oturum Başkanı

Öznur ÖZMUTLU BAYRAK

Fatma YETİM

Katkıda Bulunanlar

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜLBÜL

Dr. Öğr. Üyesi Adem YAMAN

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Toplantısı Raporu

Bu rapor, 27-28 Haziran 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilen Okul Tasarımı ve Estetiği ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansının (ISPC2019) sonunda konferansa katılan okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Toplantısının sonucunda alınan kararları içermektedir.

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi toplantısının amacı Türkiye ile çevre ve bölge ülkelerde görev yapan okul yöneticileri arasında bir iletişim, etkileşim, işbirliği ve dayanışma ağı kurmaktır.  

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi toplantısındaokul yöneticiliği konusuna odaklanan uluslararası bir ağın çalışma alanları, çalışma ilkeleri, çalışma yöntemi ve önceliklerinin belirlenmesi konuları ele alınmıştır.  

Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi toplantısında aşağıdaki konular görüşülmüş ve toplantı sonunda bu ortak metin hazırlanarak ülke temsilcileriyle paylaşılmıştır. Ülke temsilcileri bu metni kendi ülkelerinde ve ulaşabildikleri ağlarda meslektaşlarıyla paylaşacaklardır. 

1. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifinin Çalışma Alanları

a. Mesleğin ulusal ve uluslararası görünürlüğünün ve etkililiğinin artırılması 

b. Ulusal ya da bölgesel sorunların okula yansıyan boyutları konusunda politika ve strateji geliştirilmesi (göç, terör, yoksulluk, eğitime erişim vb.) 

c. Akran ve meslektaş öğrenmesini sağlayacak çalışmaların yapılması (Ortak konferans, çalıştay, proje, online platformlar vb.) 

2. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifinin Çalışma İlkeleri 

 1. Paylaşım 
  1. Dayanışma / İşbirliği 
  1. Bilimsellik 
  1. Demokrasi 

3. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifinin Çalışma Yöntemi 

 1. Politik savunuculuk
  1. Ortak proje geliştirme 
  1. Bilimsel araştırmalar
  1. Akran öğrenmesi 

4. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifinin Öncelikleri

 1. Haberleşme, paylaşım, etkileşim ve işbirliği ağını kurmak
  1. Akran öğrenmesi ve mesleki gelişim ortamını kurmak 
  1. Yerel ve bölgesel sorunlar/ihtiyaçlar 
  1. Eğitime erişim
  1. Okullar arası farkların azaltılması 

5. Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifinin 2019-2020 Çalışmaları

a. Türkiye’de okul yöneticileri ile 2019 Güz döneminde Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Hazırlık Toplantısının yapılması

b. Çevre ülkelerden birinde 2020 Baharında 2019 Güz döneminde Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Çalışma Toplantısının yapılması

c. ISPC2020’de Uluslararası Okul Yöneticileri İnisiyatifi Bölge Toplantısının yapılması

Rapor PDF İndir

%d blogcu bunu beğendi: